Planlegging av kjøkken

Planlegg godt, ta gode mål og avtal ein kjøkkenprat med oss!

Planlegging av kjøkken

Planlegg godt, ta gode mål og avtal ein kjøkkenprat med oss!

Planlegge nytt kjøkken

Eit nytt kjøkken ei stor investering og det er viktig å planlegge skikkeleg.
Levealder på eit kjøkken er mange år, og det skal fungere godt i kvardagen og til fest.

Heiltenkt planlegging av kvar del er viktig for at
ditt kjøkkenet skal oppnå best mogleg funksjonalitet.

Kjøkkenet ditt skal vere av den beste kvaliteten – smarte løysingar som gjer det betre å nytte kjøkkenet er viktig for trivsel og glede.

Kva nytte har ein av planlegging?

Best mogleg utnytting av alle skap – Aukar skapplassen din.

Logisk plassering av ulike soner – Enklare å jobbe på kjøkkenet.

Ergonomiske fordelar – Ikkje øydelegg ryggen din
eller få plager på grunn av kjøkkenarbeid.

Generelt kan man seie at det som brukast ofte oppbevarast lett tilgjengeleg i
dei øverste skuffene eller i nederste hylla i overskapet.
Det som ikkje nyttast like ofte vert oppbevart lenger opp og lenger ned i sine respektive soner

Dører i underskap er lite praktisk, ettersom det er vanskeleg å oppnå godt overblikk over innhaldet.
Skuffer derimot gjev godt overblikk og god tilgjengelighet.

Vi er ein av få kjøkkenprodusentar som nyttar 55 cm som standarddjupne på skuffene.

Mange aktørar på marknaden nyttar 45 cm djupne.
Dette utgjer faktisk ein heil del i lagringsplass på eit heilt kjøkken.

Med Nordfjordkjøkkenet får du plassen du treng!

TA MÅL AV ROMMET – VIKTIG!!!

Før du gjer noko som helst, treng du heilt nøyaktige mål.

Dette må du hugse på:

Start med å måle veggane og avstandane frå hjørne til dører.

Ta mål av alt som stikk ut i rommet, for eksempel radiator,
røyr, brannmur og ventilasjonssjakter.

Ta mål av alle vindaugene og avstanden til golvet, taket og hjørna.

Gjer det same med dørene.

Ta mål og merk av plasseringa av eksisterande stikkontakter
og lysbrytarar. Merk av kvar du vil ha dei nye.

Merk av plassering av vatn og avløp.
Planlegg du flytting av desse, må du merke av dei nye plasseringane.

Vi kan hjelpe deg med tips om oppmåling. Bur du i nærleiken av Nordfjordeid, kan vi komme heim til deg og hjelpe deg med dette, og vi kan og hjelpe deg via telefon e.l., så ikkje nøl med å spørre oss om hjelp og tips. Vi er her for deg!

TA MÅL AV ROMMET – VIKTIG!!!

Før du gjer noko som helst, treng du heilt nøyaktige mål.

Dette må du hugse på:

Start med å måle veggane og avstandane frå hjørne til dører.

Ta mål av alt som stikk ut i rommet, for eksempel radiator,
røyr, brannmur og ventilasjonssjakter.

Ta mål av alle vindaugene og avstanden til golvet, taket og hjørna.

Gjer det same med dørene.

Ta mål og merk av plasseringa av eksisterande stikkontakter
og lysbrytarar. Merk av kvar du vil ha dei nye.

Merk av plassering av vatn og avløp.
Planlegg du flytting av desse, må du merke av dei nye plasseringane.

Vi kan hjelpe deg med tips om oppmåling. Bur du i nærleiken av Nordfjordeid, kan vi komme heim til deg og hjelpe deg med dette, og vi kan og hjelpe deg via telefon e.l., så ikkje nøl med å spørre oss om hjelp og tips. Vi er her for deg!

Montering av nytt kjøkken

Vi monterer det meste av kjøkkenet saman før levering, det gjev deg betydelige innsparte monteringskostnader, samt at det gjev oss ein større tryggleik på at sluttresultatet blir slik vi ønskjer det og at du som kunde vert godt nøgd.

Vi legg til rette for enklast mogleg montering.

«Flatpakka» er for oss eit skjellsord.
Alle skrog blir levert ferdig samansette, med skuffer og dører ferdig monterte.

Vasken vert ferdig montert i benkeplata, vi skjer ut for koketopp og fresar i hop alle skøytar.

Vi borar og hol for handtak på dei fleste skuffer.

VI LEVERER TIL HEILE LANDET – HEILE ÅRET!


Vi Tar Gjerne Ein Prat

Kontakt Oss

Ta ein prat med oss om kjøkken, bad, garderobe eller andre produkt du er ute etter eller om du har spørsmål om kva vi kan tilby